محمود ارواحی آذر

محمود ارواحی آذر

گرافیک و نقاشی

استاد محمود ارواحی آذر یکی از پیشکسوتان حوزه گرافیک و تصویرسازی و از مدرسین بنام دانشگاه های هنری است که قریب به دو دهه سابقه تدریس گرافیک و نگارگری را در کارنامه خود دارد. حضور در نمایشگاه های فردی و جمعی متعدد در کنار کسب جوایز داخلی و بین المللی و تجربه کار حرفه ای با ناشران گوناگون و تالیف کتب تخصصی حوزه گرافیک از جمله سوابق حرفه ای اوست.

 

دیگر اعضا