احسان رضایی

احسان رضایی

شعر و ادبیات

احسان رضایی متولد 1351، نویسنده، منتقد و مدرس داستان‌نویسی، از نیمۀ نخست دهۀ‌ هشتاد با رسانه‌ها و مطبوعات در زمینۀ نویسندگی مشغول همکاری است و در سال‌های اخیر سردبیری برخی برنامه‌های تلویزونی چون «الف»، «کاغذرنگی» و «اقیانوس آرام» را نیز بر عهده داشته است. او همچنین داور جشنواره‌های داستانی بسیاری از جمله جلال هم بوده است. رضایی همچنین تا کنون برگزیدۀ‌ بیش از ده جشنوارۀ‌ ادبی و هنری بوده که «پرخواننده‌ترین خبرنگار حوزۀ کتاب»، «بهترین برنامۀ‌ تلویزیونی در جشنوارۀ کتاب و رسانه»، «برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب برتر کودک و نوجوان» و «برگزیدۀ تولید محتوایی تخصصی در فضای مجازی برای کانال احساننامه»‌ برخی از این عناوین است.

دیگر اعضا