محمد نصیری برای سایت

محمد نصیری

سینما و تئاتر

کارشناسی ارشد سینما دانشکده سینما تئاتر – دانشگاه هنر
کارشناسی سینما گرایش تدوین دانشکده سینما تئاتر – دانشگاه هنر
دوره یکساله انجمن سینمای جوان دفتر بروجرد

سوابق حرفهای

مدرس سینما در دانشگاه سوره تهران و دانشگاه علمی کاربردی
عضو انجمن فیلم کوتاه – خانه سینما
تهیه کنندگی و کارگردانی 9 مجموعه برنامه تلویزیونی
تدوینگر بیش از 51 فیلم کوتاه، مستند و مستند صنعتی

جوایز و افتخارات

جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی در سیامین جشنواره فیلم کوتاه تهران برای فیلم “جاده فرعی”
جایزه ویژه هیات داوران برای فیلم “جاده فرعی” از جشنواره فیلم کوتاه نهال
جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی از جشنواره بین المللی ریور ایتالیا برای فیلم” کلاس اول ب” به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان در سال 1391
جایزه فیلم کوتاه از جشنواره نماز و نیایش برای فیلم ” کلاس اول ب”
جایزه فیلم کوتاه از جشنواره استان لرستان برای فیلم “کلاس اول ب”
همچنین فیلم ” کلاس اول ب” از تولیدات انجمن در جشنواره های ، سئول کره جنوبی، فیلم کوتاه اسماعیلیه مصر، فیلم
کوتاه تهران، رشد، رویش ، تصویر استاندارد، منطقهای، دانشجویی حضور داشته است

دیگر اعضا